Τι είναι η Οσφυαλγία

Λίγο ή πολύ όλοι κάποια στιγμή στη ζωή τους θα βιώσουν ένα επεισόδιο πόνου στη μέση. Αποτελεί τον κυριότερο λόγο επίσκεψης στον ορθοπεδικό και μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε αίσθημα ανικανότητας και δραστικό περιορισμό της καθημερινής δραστηριότητας. Δυσλειτουργίες στην περιοχή της μέσης δεν αναγνωρίζονται μόνο από τοπικά συμπτώματα αλλά και από αντανακλάσεις στα κάτω άκρα. Αίσθηση μουδιάσματος στα πόδια ή καυσαλγίας αποτελεί πιθανή ένδειξη για διαταραχή της πορείας του νεύρου που νευρώνει την αντίστοιχη περιοχή. Αν αναζητήσουμε τις πηγές των συμπτωμάτων, αυτές μπορεί να είναι αρθρικές δυσλειτουργίες στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας, ελλειμματική ενεργοποίηση ή υπερδραστηριοποίηση των μυών της περιοχής, καθώς και πιέσεις νευρικών οσφυϊκών ριζών ή νεύρων. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να εγκατασταθούν σταδιακά ή άμεσα μετά από ένα τραυματισμό (π.χ. απότομο σήκωμα βάρους). Πρέπει να σημειωθεί πως ο πόνος που αισθάνεται ο ασθενής μπορεί να προέρχεται από τον συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις οσφυαλγίας έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις:
  1. Aποτελεσματική και επιτυχημένη αντιμετώπιση του προβλήματος του ασθενή απαιτεί την αναγνώριση και επίλυση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται. Η διαφοροποίηση μέσω της χρήσης μίας αλληλουχίας κλινικών ελέγχων μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία στον έμπειρο θεραπευτή για τον σχηματισμό του κατάλληλου προγράμματος αποκατάστασης. Η επιπρόσθετη χρήση ειδικών συσκευών ανάλυσης της κίνησης της σπονδυλικής στήλης (spinal mouse – τηλεμετρία σ.σ.), αλλά και της στάση και βάδισης (πελματογράφος) μπορεί να δώσει σημαντικά κλινικά στοιχεία για την στοχευμένη προσέγγιση. θεραπεία πόνου μέσης
  2. Ο δεύτερος στόχος είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση για την ιδανικότερη επίλυση της αιτίας που προκαλεί τα συμπτώματα. Εφαρμογή ειδικών τεχνικών κινητοποίησης των δύσκαμπτων αρθρώσεων (maitland κα), αλλά και ολίσθησης του νευρικού ιστού αποτελεί σημαντικό άξονα στη θεραπεία. Ταυτόχρονα απαιτείται η διευθέτηση των μυϊκών προβλημάτων (θεραπεία trigger point) που δυσχεραίνουν το πλάνο της αποκατάστασης. Αυτό μπορεί να γίνει με τεχνικές trigger point άμεσα ή με τεχνικές μαλακών μορίων (muscle energy techniques) για χαλάρωση των μυϊκών σπασμών. Σημαντικό μέρος επίσης του θεραπευτικού πλάνου, αποτελεί η αναγνώριση μυϊκών ανισορροπιών και αρθρικών ασταθειών. Αποτελούν το πιο συχνά παραμελημένο πρόβλημα που δυστυχώς δεν φαίνεται με τις διάφορες απεικονιστικές μεθόδους. Η εξατομικευμένη επανεκπαίδευση των κατάλληλων μυϊκών ομάδων με θεραπευτική άσκηση (με κατάλληλη χρήση μεθόδων όπως θεραπευτικό Pilates, Gyrokinesis κα) μπορεί να έχει ιδανικά αποτελέσματα. θεραπεία οσφυαλγίας
  3. Τρίτος στόχος της θεραπείας αποτελεί η ενημέρωση και εκπαίδευση του ασθενή ώστε να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη βελτίωση που επιτεύχθηκε με αυτή. Το κομμάτι αυτό της θεραπείας έχει δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την εκπαίδευση του ασθενή πάνω στη βελτίωση των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Ο τρόπος που κάποιος κάθεται στο αυτοκίνητο, σκύβει να σηκώσει ένα βαρύ αντικείμενο ή στέκεται όρθιος για ώρα αποτελούν παραδείγματα περιπτώσεων όπου χρειάζονται κατάλληλες οδηγίες για βελτίωση του τρόπου εκτέλεσης της δραστηριότητας.
Ο δεύτερος άξονας είναι προσανατολισμένος στην θεραπευτική άσκηση. Η συμμετοχή του ασθενή σε κάποιο πρόγραμμα άσκησης με την καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου θεραπευτή που θα λαμβάνει υπόψη της ιδιαιτερότητες του, εγγυάται τη βέλτιστη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!